A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 20.000.000,- Ft azaz Húszmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

Részvények

20.000 darab 1.000 Forint névértékű "A" sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvény

A Részvényekhez kapcsolódó jogok

Osztalékjogok:
A Részvények tulajdonosainak joga van a teljes Részvény sorozatra vonatkozóan a közgyűlés által megállapított és felosztani rendelt osztaléknak a részvényeire jutó arányos részére.

Szavazati jogok:
Minden 1 darab „A” sorozatú törzsrészvény után egy szavazatra jogosultak a részvényesek
A Részvények átruházhatósága:
A Részvények szabadon átruházhatóak.

Részvényesek és tulajdoni részesedésük

A Társaság részvényeseinek hatályos adatait a Gt. 202.§-ában rögzítetteknek megfelelően a Társaság Igazgatósága által vezetett részvénykönyv tartalmazza.

A Társaság részvényei a 2008. március 20 -én az alábbi személyek tulajdonában álltak:
1. Név: Jaksity György
Anyja neve.: Gérecz Erzsébet
Tulajdonosi részesedés: 50% (10.000 darab törzsrészvény)
2. Név: Borda Gábor
Anyja neve: Dr. Csikós Rozália
Tulajdonosi részesedés 25% (5.000 törzsrészvény)
3. Név: Streitmann Norbert
Anyja neve: Fejér Emma
Tulajdonosi részesedés: 25% (5.000 törzsrészvény).

 

 
designed by GABA67 www.free-dimension.hu